Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
June 28, 2013
Image Size
1.6 MB
Resolution
500×7740
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
425
Favourites
31 (who?)
Comments
41
Downloads
1

License

Creative Commons License
Some rights reserved. This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.
×
L4S_Event Prom by inochilouser L4S_Event Prom by inochilouser
For :iconlandof4seasons:
---------

Này thì cặp đôi hoàn cảnh :iconlazyshyplz:
Mời mọi người tự do nhào vào thiến thằng Aire


Btw,anh xin đính chính hiệu ứng shoujo khung 6 7 hoàn toàn không do anh làm :icongo-on-plz:
Credit shoujo effect belong to this beauty :iconemuyumiko:


-----------
J.Aire and the red panda (c) :iconaquayume:
Louis and the hentai fish (c) :iconinochilouser:
Add a Comment:
 
:iconzzpopzz:
zzpopzz Featured By Owner Jul 1, 2013  Hobbyist General Artist
Cái danh sách mua hàng thật gợi cảm :icongyaaplz:
Reply
:iconaquayume:
AquaYume Featured By Owner Jun 30, 2013   Digital Artist
Chú xem lại bản thân xem vì sao ai cũng ship con tôi nằm trên là thế nào ? :icongo-on-plz:
Reply
:iconinochilouser:
inochilouser Featured By Owner Jun 30, 2013
fack!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vi vu Nguyen Van A, chi vi anh A thoi
Reply
:iconruyuha:
Ruyuha Featured By Owner Jun 30, 2013  Hobbyist General Artist
Figure Cá Bỉ =]]]]] mình có thể coi đây là một hình thức PR bản thân trá hình?!! =]]]

Và xin lỗi quả nhiên mình chỉ yêu ngoại hình của sếp Đỏ chứ cứ mở miệng ra là =]]]]]]]]]]]]] xin lỗi đẹp trai khoai to anh không thiếu là sao =]]]]]]]]]]]

Và đm Aire x Louis quá chuẩn rồi :icongo-on-plz:
Reply
:iconinochilouser:
inochilouser Featured By Owner Jul 1, 2013
Thi anh dep trai khoai to thiet ma
Hu hu, qua vu Nguyen Van A la khong con gi de mat thiet roi do

Duyt, sao lai ship hai dua no, lai con ship Aire top la the nao
Reply
:iconruyuha:
Ruyuha Featured By Owner Jul 1, 2013  Hobbyist General Artist
Thôi thôi đừng ngụy biện anh ta chỉ là một thằng (giả) ngầu bị bệnh vĩ cuồng :'(

Và đúng là từ ngày Nguyễn Văn A mất đi chú bê tha quá=)))

Mình ship thế đấy, mình thích uke men và seme gái tính thì nàm sao nàm sao :iconhecryplz:
Reply
:icontenpura9111:
tenpura9111 Featured By Owner Jun 29, 2013
Lễ hội mùa hè, anh mặc 4 lớp vải anh không thấy nóng sao ?? :icongodwhyplz:
Reply
:iconinochilouser:
inochilouser Featured By Owner Jun 30, 2013
Tổ chức ban đêm mà, với lại L4S cũng gần núi nữa anh phòng xa thôi
Mà đến đó nếu nóng anh sẽ phăng áo ra khoe múi
Reply
:icontenpura9111:
tenpura9111 Featured By Owner Jun 30, 2013
Làm một buổi strip club hâm nóng không khí đi anh :iconlazeplz:
Reply
:iconinochilouser:
inochilouser Featured By Owner Jun 30, 2013
Nồ
Reply
Add a Comment: